Heakord

Harjumaa, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle 39

  • Heakord
  • Liitumine on lõppenud
  • Toeta
Talgud toimusid 11. mai 2011
Talgute eesmärk ja hüvang Heakord: sise-ja väliskeskkonna parendamiseks. Kasu on see, et lastel oleks rõõmsam, värskem keskkond, mis kutsub tegeutsema, nautima ...... Õuealal on jätkukestev projekt koostöös vanematega laste mängu- ja õpikeskkonna parendamine. Rikastame õuesõppevõimalusi.
Talgutööd * hoone akende pesu * mänguväljakute korrastamine (riisumine, okste langetamine-korjamine, värvimine jms). Püüame hankida (sponsorluse teel) oksahakkimismasinat, et oksad ja puupakud hakkida ja valmistada multši. * vahendite ümberpaigutamine. Paigutada vümber teistele väljakutele kaarredel, rakett, et vabanaevale alale rajada õuesõppe väljak. Mai teisel nädalal alustatakse õuesõppeväljaku paigaldamist - katusealaune pinkide ja lauaga (2010.a. tellimustöö). Koostöös Keskkonna Investeeringute Keskusega (Projektitöö) plaanime ehitada mänguväljakule täiendada õuesõppe väljakut püstkojaga. Alustatud on puulikkide märgistamisega.
Talguliste maksimumarv 100
Vabu kohti 99
Kaasa võtta rehad, kindad, labidad pintslid akendepesu vahendid
Talgulistele pakutav Talgulistele pakume töörõõmu
Talgujuht Elsa Laasi
Keeled mida talgujuht räägib Eesti, Vene
Kogunemine Lasteaia rühmas , õuealal
Muu vajalik info Info kodulehel; telefon: 6020638
Talgukood 11042911
Salvesta kalendrisse
Ürituse pildid www.lasteaedpaikene.ee