Esimese Kreenholmi peajuhataja Walter Shawcrossi mälestuseks korrastustalgud Jaani kiriku kalmistul / Толока памяти первого директора Кренгольма Вальтера Шоукросса на Иоанновском кладбище

Ida-Virumaa, Narva linn, VÄIKESAARE TN

  • Heakord
  • Mõttetalgud
  • Muud talgud
  • Prügikoristus
  • Liitumine on lõppenud
  • Toeta
Talgud toimusid 17. mai 2024
Talgutööd EST / RUS / ENG Reedel, 17. mail kell 12.00 kutsume kõiki, kes pole ükskõiksed Jaani kalmistul Narva Muinsuskaitse Seltsi poolt korrastustalgu, et juhtida avalikkuse ja Narva elanike tähelepanu paikadele Narva sõjaeelse ajalooga seotud, Eesti muinsuskaitsekuu raames 2024. aastal. Kohtumine Narva-Jõesuu maantee ääres Väikesaare tänaval kell 12.00 Kohapeal on Narva Linnavalitsuse poolt antud vajalik tehnika. Briti alama Walter Shawcrossi haua varemed asuvad Jaani kalmistul. Ta sündis Manchesteris 4. septembril 1837 (Venemaa Keisririikis oli vanas stiilis 23. augustil), abiellus Saksamaal Bremenis ja kutsus Ludwig von Knoop Narva Kreenholmi manufaktuuri esimeseks tehniliseks direktoriks, kus Shawcross töötas 1860–1892 aastatel, ja seal sai temast tegelikult narvakas. Walter Shawcrossi suri 25. märtsil 1900. Venemaa Keisririikis oli vanas stiilis 12. märtsil) ja maeti abikaasa poolt Narvas. Narva Jaani kalmistule maeti üle kolmekümne Läti Vabariigi elaniku. Ajavahemikul 1915–1919 sattus Narva rühm lätlasi, kes põgenesid eelseisvalt rindelt. Pääseda õnnestus aga üksikutel: sõda Eestist mööda ei läinud ning lisaks puhkes 1919. aastal linnas tüüfuseepideemia. Ausamba ühishaua kohale püstitati 1934. aastal. Selle materjaliks oli Daugava kaldalt toodud kiviplokk, millele skulptor nikerdas leinava naise kuju. Kahjuks ausamba osaliselt hävis nõukoguajal vandaalide 1970. aastal poolt ja polnud pikka aega just kõige paremas korras. Ausamba taastati Narva Läti Seltsi ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Aleksandri kiriku kogudusega. Ausamba taastas kuulus Narva kiviraidur Aleksei Kolpakov. Renoveeritud monumendi avamine toimus 2004. aastal, 70 aastat pärast selle paigaldamist. 2018. aastal teostas Läti Vabariigi Suursaatkond koos linnavalitsuse ja mälestiste kaitse inspektsiooniga mälestise tervikliku korrastamise, mälestis tehti korda, piirdeaed remonditi ning territoorium ja mälestiste kaitse inspektsioon. osaliselt parandati juurdepääsutee tänavalt monumendi juurde. Tööd maksid siis Läti ärimehed. Pärast tööde lõpetamist 2018. aasta novembris külastasid mälestussammast Läti Vabariigi 100. aastapäeva puhul Läti suursaadik Eestis ja Eesti Vabariigi president. Läti ausamba läheduses on vanasti Heinrich August von Potti perekonna krüpt , mille ka vandaalid hävitasid. Insener-polkovnik ja rüütel Heinrich August von Pott ise maeti 1862. aastal Peterburi Volkovski luteri kalmistule. Heinrich August von Pott alustas koos Heinrich Johann Hanseniga tööd Narva ajaloo uurimise ja säilitamisega. Vandaalitsetud, kuid säilinud hauakivi alla maeti tema abikaasa Maria Christine von Pott, kes suri 7. septembril 1836 63-aastasena, ja poeg Georg von Pott, kes suri 1837. aasta mais vaid 26-aastasena. Plaadi allosas on veel kahe narvakade nimed: 15. mail 1832 Narvas sündinud Friedrich August Kühlewein ja surnud Narvas 27. augustil 1896 ning tema õde Caroline Marie Kühlewein, sündinud 2. mail 1837 Narvas ja suri Narvas. 17. augustil 1919. aastal. ====================================== RUS В пятницу 17 мая в 12.00 приглашаем всех неравнодушных на толоку на Иоанновском кладбище, организованную Narva Muinsuskaitse Selts, чтобы привлечь внимание общественности и жителей Нарвы к местам, связанным с довоенной историей Нарвы в рамках Месяца охраны наследия Эстонии в 2024 году. Встречаемся у дороги Нарва-Йыэсуу на улице Вяйкесааре в 12:00. На месте будет необходимый инвентарь, предоставленный Нарвской горуправой. На Иоанновском кладбище есть руины могилы британского подданного Уолтера Шокросса. Он родился в Манчестере в 4 сентября 1837 года (в Российской Империи это по старому стилю было 23 августа), женился в Бремене, Германия, а затем был приглашен Людвигом фон Кноппом в Нарву на должность первого технического директора Кренгольмской мануфактуры, где Шокросс работал с 1860 по 1892 год, где он фактически стал нарвитянином. Вальтер Шоукросс умер 25 марта 1900 года (тогда по старому стилю это было 12 марта) и похоронен своей женой в Нарве. На Иоанновском кладбище в Нарве нашли упокоение более тридцати жителей Латвийской Республики. В период с 1915 по 1919 годы группа латышей спасаясь от надвигающегося фронта оказалась в Нарве. Однако, спастись удалось лишь немногим: война не обошла стороной Эстонию, а кроме того, в 1919 году в городе разразилась эпидемия тифа. Памятник на месте братской могилы был установлен в 1934 году. Материалом для него послужила привезённая с берегов Даугавы каменная глыба, на которой скульптор высек фигуру скорбящей женщины. К сожалению, в советское время в 1970 году памятник был частично разрушен вандалами и долгое время находился не в самом лучшем виде. Монумент был восстановлен усилиями Латышского общества Нарвы и общины Нарвской Александровской церкви Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви. Памятник восстановил известный нарвский специалист-каменотёс Алексей Колпаков. Открытие обновлённого монумента состоялось в 2004 году, спустя 70 лет после его установки. В 2018 году Посольством Латвийской республики совместно с горуправой и инспекцией по охране памятников было проведено комплексное обустройство памятника, памятник был приведен в порядок, отремонтирована ограда, а также частично произведено благоустройство территории и подъездной дороги от улицы к памятнику. Работы тогда оплатили латвийские предприниматели. После завершения работ в ноябре 2018 года к 100-летию Латвийской Республики памятник посетили посол Латвии в Эстонии и президент Эстонской Республики. В непосредственной близости от латвийского памятника ранее был фамильный склеп семьи Heinrich August von Pott, также разрушенный вандалами. Сам инженер-полковник и рыцарь Heinrich August von Pott был похоронен в 1862 году в Санкт-Петербурге на Волковском Лютеранском кладбище. Heinrich August von Pott вместе с Heinrich Johann Hansen начали работу по изучению и сохранению истории Нарвы. Под поваленной вандалами, но сохранившейся могильной плитой захоронена его супруга Maria Christine von Pott, скончавшаяся 7 сентября 1836 года в возрасте 63 лет, и их сын Georg von Pott, скончавшийся в мае 1837 года в возрасте всего 26 лет. В нижней части плиты есть имена имена еще двух нарвитян: Friedrich August Kühlewein, родившийся в Нарве 15 мая 1832 года и умерший в Нарве 27 августа 1896 года и его сестра Caroline Marie Kühlewein, родившаяся в Нарве 2 мая 1837 года и умершая в Нарве 17 августа 1919 года.
Talguliste maksimumarv 6
Vabu kohti 6
Talgujuht MTÜ Narva Muinsuskaitse Selts
Keeled mida talgujuht räägib Eesti, Vene, Inglise, Ukraina
Kogunemine Kohtumine Narva-Jõesuu maantee ääres Väikesaare tänaval 17.05.2024 kell 12.00 Встречаемся у дороги Нарва-Йыэсуу на улице Вяйкесааре 17.05.2024 в 12:00.
Muu vajalik info https://www.facebook.com/events/1106953887184218 #LatviaLeinabOmaLapsi #LatvijaSēroParSaviemBērniem #LatviaEmbassy #GermanEmbassy #BritishEmbassy #Shawcross #WalterShawcross #Kreenholm #Kränholm #VonPott #NarvaMuinsuskaitseSelts #NarvaHeritageSociety #Muinsuskaitsekuu #EestiMuinsuskaitseSelts # #JaaniKalmistu
Talgukood 240423013
Salvesta kalendrisse