Pool-looduslikud ökosüsteemid Saaremaal

Saaremaa, Lääne-Saare vald

Talgud toimusid 20. mai 2017
Talgute eesmärk ja hüvang Tutvustada ja selgitada pool-looduslike maastike tähtsust ökosüsteemides. Säilinud väärtuslikud looduslikud ja pool-looduslikud elupaigad. Vaatleme maastike väärtusi inimese seisukohalt, so maastiku võimet rahuldada inimeste ökoloogilisi, esteetilisi ja majanduslikke vajadusi. Väärtuslike maastike teadvustamine aitab suunata täiendavaid ressursse kultuuri-pärandi hoidmisele, traditsioonilise asustuse ja maakasutuse säilimisele, samuti maastikulise- ja bioloogilise mitmekesisuse ning ökoloogilise tasakaalu säilitamisele.Tähtis on, et loodus-maastik oleks inimese poolt kuidagi mõtestatud, st et inimesel oleks temaga mingi suhe. Inimese ja looduse suhted on olnud pidevas arengus ja muutumises, samuti inimese suhtumine loodusesse. Tähtis on selle teema ümber rääkida.
Talguliste maksimumarv 20
Vabu kohti 0
Talgujuht Katrin Heinsaar
Keeled mida talgujuht räägib Soome
Talgukood 170406011
Salvesta kalendrisse